Læringsmål

 

Læringsmål 1: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med emnet professionens arbejdsområder og opgavefelt.

Hvad:
Jeg vil gennem praktikperioden samle viden og erfaringer omkring de kulturelle faktorer for den pædagogiske profession i Uganda

Hvorfor:
For at opnå et større fagligt aspekt, og respekt, for den Ugandiske måde at tænke pædagogik på. (Hvis der overhovedet findes en sådan måde?)

Hvordan:
Det vil jeg gøre gennem observationer og samtale med personalet, samt at drage paralleller til dansk institutionsliv (eller til dansk kultur?)

 

Læringsmål 2: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder.

Hvad:
Jeg ønsker at opnå indsigt i om praktikstedet har definerede pædagogiske handleformer og metoder.

Hvorfor:
For at få mere baggrundsviden om de pædagogiske handleformer og metoder der bliver brugt i dagligdagen på børnehjemmet, så jeg kan lærer anderledes former at tænke pædagogik på.

Hvordan:
Det vil jeg gøre ved at arbejde en måned med de helt små børn, og dernæst med skolebørn, og se om der er en forskel i måden at alder på. Om de små børn kun er ren pasning, og de ’store’ er ren læring.

 

Læringsmål 3: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.

Hvad:
Jeg vil fordybe mig i teorier om tilknytning. Jeg vil gennem kendskab til nogle børn prøve at få indsigt i deres baggrundshistorie, og derved se på tilknytningsforholdene.

Hvorfor:
Fordi jeg finder det spændende at kigge nærmere på tilknytning på et børnehjem.

Hvordan:   
For at få baggrundsviden vil jeg læse om tilknytning for derefter bedre at kunne studere tilknytning hos udvalgte børn på børnehjemmet.

 

Læringsmål 4: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling.

Hvad:
Jeg vil undersøge institutionens historie og struktur og finde ud af, hvordan de er blevet til det, de er i dag.

Hvorfor:
Fordi jeg ønsker en indsigt i institutionens udvikling, for derved at kunne se om samfundet ligeledes har udviklet sig.

Hvordan:  
Ved at snakke med lederen og hører hans version. Derefter snakke med forskelligt personale og sammenligne historierne. (Jeg kan kun tage deres ord for gode vare, men stadig stille spørgsmål ved en eventuel udvikling)

 

Læringsmål 5: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med professionsbevidsthed og identitet.

Hvad:
Jeg vil gennem observationerne og refleksioner indsamle viden og erfaringer, der kan bidrage til udvikling af egen og stedets pædagogiske kompetence. Jeg vil bl.a. inddrage min rolle som hvid i en ugandisk kontekst.

Spørgsmål som: Hvad der sker? Hvorfor det sker? Hvad der kan gøres anderledes?

Hvorfor:
Fordi jeg finder det relevant at kunne være med til en udvikling på et børnehjem med begrænsede midler og vise dem en vej til en større faglighed, som de kan være stolte af og lærer fra sig til andre børnehjem eller skoler. Og det er samtidig en måde at få institutionen til at have deres egen identitet i stedet for at ligne alle andre. Dette kan hjælpe dem til at være mere attraktive for sponsorere.

Hvordan:
Jeg vil under praktikopholdet nedskrive observationer, refleksioner, erfaringer og oplevelser.

 

Læringsmål 6: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.

Hvad:
Jeg vil undersøge, om der er tværfagligt samarbejde mellem børnehjem og skole – og i så fald, hvordan fungere det.

Hvorfor:  
Fordi det er vigtigt at vide, om de kan arbejde sammen på tværs af professionerne som vi kan i Danmark

Hvordan: 
Ved at snakke med lederen og medarbejderne, og hvis de har tværfagligt samarbejde i gang, så være med til møder og indgå i arbejdet, så jeg får den ønske indsigt i deres måde at gøre tingene på.

 

Læringsmål 7: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov.

Hvad:
Jeg vil undersøge, hvordan personalet håndtere børn med HIV, og hvordan de tænker sikkerhed og forebyggelse

Hvorfor:
Fordi jeg finder det meget eksistentielt på et kontinent, hvor det dræber mange mennesker på årsbasis, og hvor flest børn og mennesker er Hiv-smittede.

Hvordan:  
Ved at snakke med personalet omkring deres håndtering af børnene, hvis de er Hiv-positive. Derudover vil jeg besøge et center for Hiv-positive kvinder og snakke med kvinder, hører deres historie, og snakke med personalet om, hvad deres arbejde består af, og hvordan de beskytter sig selv.