Kulturen

 

- Grupper i institutionen:
Alle religioner benytter institutionen. Der er ikke nogen der bliver udelukket pga. religiøs baggrund. Flertallet er kristen – katolikker – men sådan har det været siden begyndelsen af institutionen, og der er fordi, at der er flest kristne i landet. Det dominerer. Der er heller ikke nogen der bliver udelukket pga. andet. Børnehjemmet, Family Spirit, er for alle børn i alderen 0-18, der har behov for et hjem, når forældrene ikke magter børnene, eller hvis barnet er forældreløs, eller noget helt tredje eller fjerde.
Når så mange forskellige mennesker er samlet et sted, giver det konflikter. Det kan man ikke komme udenom, men børnene er ufatteligt gode til at respektere andre, som ikke har samme tro, opvækst eller værdier som dem selv. De er meget tolerante overfor andre – selvom de slås engang imellem.

- Forskellige kulturtræk i institutionens liv:
Forskellige kulturtræk accepteres utrolig godt på Family Spirit. Børnene gør ikke grin med hinanden pga. af en anden tro. Der er uoverensstemmelser, men om det er pga. kulturtræk, tvivler jeg stærkt på. Jeg har ikke oplevet, men detmed siger jeg ikke, at det ikke findes, for det tror jeg det gør. Men jeg fornemmer og oplever, at det er yderst sjældent.

- Højtider og fester man holder:
Når der er højtider og fester, tager man hensyn til, hvis nogen ikke må spise kød, og hvilken slags kød, og hvis de ikke kan lide det, eller tåle det, så bliver der købt og lavet noget andet til dem. Nogle børn har aldrig fået kød, så deres maver kan ikke bearbejde kødet, så når der en sjældent gang er kød, så bliver der også lavet bønner (som altid) til dem, der ikke kan spise kød. Det er altid oksekød der bliver købt, så muslimer (og andre religiøse overbevisninger) også kan spise kød.
Børnehjemmet fejre jul og nytår som det eneste. Børnene glæder sig til det. jeg ved ikke, om børnene får gaver juleaften (eller for dem julemorgen d. 25 dec.).

- Inddragelse af forældre/familier:
Lederen, Isak, prøver at inddrage forældre og værger i det omfang han kan, og som han mener, er rigtigst. Han har numre på alle forældre og værger, og omvendt. Han holder nogle gange en forældre/værge dag, så børnene kan få besøg. Han informerer forældre og værger hver gang, han sætter et nyt projekt i gang. For tiden har han et projekt om HIV og AIDS, hvor han tager ud i bushen og informerer lokalsamfundet. Det fik forældre og værger at vide før projektet startede.

- Institutionskultur:
Den bedste måde at beskrive det på, er en kultur som en stor familie. Der er glæder, der er sorger, der er traditioner, der er konflikter, der er smil og latter, der er sammenhold og der er kærlighed. Børnene er individuelle, men samtidig så ens. Alle værner om hinanden og alle hjælper hinanden. Det er ikke en regel, at alle skal hjælpe og værne om hinanden, men mere god pli, god opdragelse. Det ligger institutionen meget vægt på.

- Diskussioner eller refleksioner:
Isak reflekterer meget over tingene. Han vil gerne virke til at være på vej mod en europæisk måde at styre et børnehjem. Men stadig er han så langt fra. Jeg tror ikke, at man kan styre et europæisk børnehjem i en afrikansk kultur, der er så fjern fra en europæisk måde at tænke børnehjem på. I lederens øjne udstråler børnehjemmet noget andet, end det gør for mig. Han vil gerne virke som den gode og den bedste for børnene, men jeg har fået at vide, at han kan være ret modbydelig. Han er stadig en afrikansk mand, og han er stadig opvokset i denne kultur, hvor jungleloven hersker. Nogle gange får jeg følelsen af, at han er blevet fortalt, hvad han skal sige, hvis vi spørger ham om, om det er okay, at personalet slår børnene. Så kan vi rapportere et godt rygte til andre i DK, og så får han (forhåbentlig) flere hvide, som er prestige.

- Stærk styring fra ledelsen:
Jeg har aldrig set eller hørt ham snakke med lærerne, pædagogen eller andre arbejdere på Family Spirit omkring styrelsen af børnehjemmet, og det er måske sundt at få alles mening, men han har rygte for at have fyret alle, der ville sidde i styrelsen med ham. Hvis der er en måde at styre en begivenhed på, som han synes er godt, så er alle andres mening lige meget. Medmindre jeg siger noget. Mig lytter han til, og mig retter han sig ind under, hvis jeg ønsker det. Jeg kan godt komme med andre ideer til, hvordan man kunne gøre tingene, og så finder han og jeg en mellemvej, hvor han er tilfreds med hans kulturelle baggrund, og ligeledes er jeg. Men overfor andre, er han ikke villig til at finde en mellemvej.

- Udefra vedtagende retningslinjer, som er bestemmende for arbejdet:
I og med at institutionen er en offentlig institution, så er fysisk afstraffelse ulovligt ved lov. Men derfor foregår det stadig. Både lederen, hans kone, og hans ansatte. Hvis vi ser det, skal vi sige det til lederen, som så vil melde vedkomne til politiet, eller true med at sende vedkomne hjem, hvor de kommer fra. Det er det eneste jeg har fået at vide, som er bestemmende for arbejdet på Family Spirit.